Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Medewerker aan het woord

Dit kan Vermetten voor zorgklanten betekenen

Op 12 mei is het Dag van de Verpleging, ook wel Dag van de Zorg genoemd. Tijdens deze dag staat het werken in de zorg centraal en wordt er waardering uitgesproken voor al het werk dat verpleegkundigen verrichten. Met het oog op het coronavirus is er meer dan ooit waardering voor de zorg. Mensen klappen in hun handen en hangen de vlag uit. Bij Vermetten | accountants en adviseurs begrijpen we dat volledig. Ook wij hebben veel waardering voor álle zorgmedewerkers in Nederland. Bedankt voor al jullie toewijding!

Wij spreken onze waardering ook uit voor de zorgklanten in onze portefeuille. Deze klanten worden bijgestaan en geadviseerd door een team van specialisten, waaronder accountant Pim van Heugten RA. Pim: “Vermetten is gespecialiseerd in begeleiding en advisering van kleine tot middelgrote zorgklanten. Dit zie je niet vaak bij regionale kantoren, want hiervoor is specialistische kennis nodig. Wij beschikken over de kennis en de kunde om deze zorginstellingen goed te begeleiden.”

Toeleggen op klanten in de zorg

Pim werkt sinds 2004 bij Vermetten | accountants en adviseurs. Hij richt zich met name op het uitvoeren van controleopdrachten en audits. Deze werkzaamheden voert hij uit voor tal van klanten, maar in de loop der jaren heeft hij zich steeds meer toegelegd op zorgklanten. Pim: “Het begon met een zorgboerderij dat ondersteuning nodig had met het controleren van de jaarrekening. Ik begeleidde deze klant en langzaam maar zeker volgden er meer zorgklanten. Inmiddels werken mijn collega’s en ik voor diverse instellingen en stichtingen in de zorg, zoals zorgboerderijen, instellingen voor dagbehandeling en dagbesteding, woonzorgorganisaties en jeugdhulpverleningsinstellingen. Maar ook huisartsen, fysiotherapiepraktijken, thuiszorgorganisaties en kraamzorgorganisaties.”

Financiering vanuit de WLZ en WMO

“Ik houd mij voornamelijk bezig met het begeleiden en controleren van jaarrekeningen en verantwoordingen en het afgeven van controleverklaringen en beoordelingsverklaringen daarbij. Veel zorgorganisaties ontvangen hun financiering vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In het kader van de WLZ moeten zij een jaarrekening  publiceren op de website www.jaarverantwoordingzorg.nl. Vanwege de WMO moeten zij een productieverantwoording inleveren bij de betreffende gemeentes. In deze verantwoordingen delen zij welke zorg ze het afgelopen verslagjaar hebben geleverd en aan hoeveel personen ze de zorg hebben verleend.”

Jaarverantwoording en jaarrekening

“De jaarrekening voor zorginstellingen en zorgstichtingen moet voldoen aan bepaalde regels, waaronder ook gegevens met betrekking tot de Wet normering topinkomens (WNT). Er is veel aandacht voor de WNT, want de salarissen van bestuurders en directieleden mogen niet hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde maximum salaris. Daarnaast moet de jaarrekening voldoen aan de geldende wet- en regelgeving”, aldus Pim. Pim controleert de jaarrekening en kijkt of alle verplichte gegevens zijn opgenomen. Daarnaast moeten de diverse gegevens op tijd worden gepubliceerd of verzonden. Ook daar ziet Pim op toe. 

Passie en betrokkenheid

Pim vindt het erg leuk om te werken met klanten in de zorg. “Ik heb nauw contact met de klanten voor wie ik werk. Mijn contactpersonen zijn professionals die zelf ook zorg verlenen. Deze personen zijn heel prettig in de omgang – het zijn echte ‘mensenmensen’. In alles zie je dat ze passie voor hun vak hebben en zich betrokken voelen bij de zorg voor cliënten. Geregeld ga ik op bezoek bij mijn klanten, zodat ik feeling krijg bij de organisatie én de dienstverlening die zij leveren. Om mijn kennis van de zorgbranche up-to-date te houden, volg ik cursussen vanuit branchevereniging SRA. Ik hou de wet- en regelgeving in de gaten en als er nieuwe wetswijzigingen zijn, dan duik ik hier in. Op die manier kan ik zorgklanten optimaal bedienen.”

Deskundig, daadkrachtig en doeltreffend advies

Naast begeleiding bij het opstellen en controleren van jaarrekeningen en verantwoordingen, kunnen zorgklanten bij Vermetten | accountants en adviseurs ook rekenen op deskundig, daadkrachtig en doeltreffend advies. Onze bedrijfsadviseurs kunnen u ondersteunen bij kleine en grote vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rondom subsidieafrekeningen, HR, loonadministratie en loonadvies, fiscale vraagstukken, corporate finance, overnames, fusies en meer. Veel meer. Door u op deze en andere vlakken te ondersteunen, kunt u zich richten op uw kerntaak, namelijk het leveren van goede en betekenisvolle zorg.

Plan een persoonlijk kennismakingsgesprek

Bent u werkzaam bij een zorginstelling en wilt u hulp bij het opstellen en controleren van de jaarrekening en verantwoordingen? Of wilt u advies op een ander vlak, zoals HR, salarisadministratie of corporate finance? Aarzel niet en neem contact op met Vermetten | accountants en adviseurs! Wij maken graag kennis met uw organisatie en ondersteunen u bij uw vraagstuk. Plan vandaag nog een persoonlijk kennismakingsgesprek in met onze accountants of adviseurs.