Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Dít moet u weten over de insluitingsclausule

Voor veel ouders is het zaak dat een erfenis of schenking aan een kind altijd in de eigen familie blijft. Dat kan worden geregeld door op de erfenis of schenking de uitsluitingsclausule van toepassing te verklaren. Voor een erfenis moet dat worden geformaliseerd in een testament. Bij een schenking moet dat schriftelijk (onderhands of notarieel) zijn vastgelegd. Dit dient uiterlijk te gebeuren op de schenkingsdag.

 

Nieuwe wetgeving

Sinds 1 januari 2018 zegt het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat alles wat door overlijden of als schenking wordt verkregen, automatisch tot het privévermogen van de verkrijger behoort. Daarbij maakt het niets uit of de verkrijger wel of geen gemeenschappelijk vermogen heeft met diens partner. Dat geldt alleen voor verkrijgers (bijvoorbeeld de eigen kinderen) die na 1 januari 2018 zijn getrouwd. Zijn de kinderen eerder getrouwd in algehele gemeenschap van goederen, dan blijft de uitsluitingsclausule dus nog steeds nodig!

 

Ongunstig

Door de werking van de nieuwe huwelijksgoederenregime vanaf 2018 wordt een erfenis of schenking die tijdens het huwelijk wordt verkregen, na overlijden van het eigen kind tot diens nalatenschap gerekend. Dat kan mogelijk fiscaal onvoordelig uitpakken voor de partner. De erfenis die door de partner wordt verkregen, kan daardoor namelijk boven het fiscaal vrijgestelde bedrag uitkomen. De partnervrijstelling bedraagt in 2018 € 643.194. Afhankelijk van de waarde van de nalatenschap betaalt men over het meerdere dan 10% of 20% erfbelasting.

 

Insluiting

Heeft het eigen kind een behoorlijk vermogen, regel dan in het testament of bij de schenking dat op de erfenis of de schenking de insluitingsclausule geldt. Zo wordt de waarde van de erfenis ‘slechts’ voor de helft gerekend tot de waarde van de nalatenschap van het eigen kind. Mogelijk blijft de waarde van de erfrechtelijke verkrijging door de partner van het eigen kind dan onder de fiscale drempel. In dit geval is er dus geen erfbelasting verschuldigd. Vanzelfsprekend blijft iedere situatie maatwerk en dient u zich hierover eerst goed te laten informeren door uw fiscaal adviseur.

 

Alleen bij overlijden

Als er wordt bepaald dat de insluitingsclausule alleen geldt bij overlijden van de verkrijger en niet bij echtscheiding, dan wordt er bovendien voorkomen dat bij echtscheiding van het eigen kind diens (ex-) partner de helft van het familievermogen krijgt. Voor (partners van) eigen kinderen die na 1 januari 2018 zijn getrouwd, kan de insluitingsclausule bij overlijden uitkomst bieden. Als de erfrechtelijke verkrijging dan onder de drempel van € 643.194 valt, dan is er geen erfbelasting verschuldigd.


Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan
Wilt u meer informatie over dit artikel? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij lichten een en ander aan u toe en nodigen u, indien gewenst, uit voor een persoonlijk adviesgesprek. Hierin kan dieper op uw persoonlijke situatie worden ingegaan.