Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Dít moet u weten over trouwen in 2018

Het huwelijk in gemeenschap van goederen is sinds 1 januari niet meer de standaard: nu wordt elk nieuw huwelijk op huwelijkse voorwaarden gesloten. Heeft u de wens om toch in gemeenschap van goederen te trouwen, dan moet u dat apart regelen bij de notaris. Lees er hier meer over. 
 

Voor wie is de wetswijziging interessant?

  • Mensen die gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan vanaf 1 januari 2018
  • Personen met een onderneming.
  • Schuldeisers.

 

Wat verandert er met de wetswijziging?

Gaat u trouwen? Een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard in het huwelijksvermogensrecht. Dit betekent het volgende: 

  • Alleen wat de beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd, zal standaard in de gemeenschap vallen.
  • Het voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen (zowel vóór als tijdens het huwelijk verkregen) blijven voortaan privévermogen.
  • Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap al van u samen waren, blijven gemeenschappelijk.
  • Als u al bij het aangaan van het huwelijk een onderneming had, dan valt die onderneming niet in de gemeenschap van goederen. Een onderneming die gestart wordt tijdens het huwelijk, valt wel in de gemeenschap van goederen.
  • De echtgenoot met een privéonderneming moet tijdens het huwelijk een redelijke vergoeding betalen aan de gemeenschap van goederen. Deze vergoeding moet betaald worden voor kennis, vaardigheden en arbeid die door de ondernemer zijn verricht.
     

Gevolgen bij scheiding

De wijziging in het huwelijksvermogensrecht heeft gevolgen voor mensen die gaan scheiden. Bij alle huwelijken die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten, verandert er niets. Bij huwelijken gesloten vanaf 2018 voorkomt de wetswijziging dat persoonlijk spaargeld of een persoonlijke erfenis deels moet worden afgestaan aan de ex-partner. Ook wordt voorkomen dat echtgenoten deels moeten opdraaien voor de schulden van de ander.


Gevolgen bij schulden

Het huwelijksvermogensrecht voor de nieuwe huwelijken beschermen de echtgenoten voor de schulden van de ander. Echter schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan en waarvoor een partner persoonlijk aansprakelijk is, vallen in de gezamenlijke aansprakelijkheid. Met als gevolg dat de schuldeiser deze schuld kan verhalen op het totale vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd. Dit geldt enkel wanneer het persoonlijk vermogen van de niet-aansprakelijke partner niet kan worden aangesproken door de schuldeiser.
 

Gevolgen bij stijging vermogen

Als het persoonlijk vermogen tijdens het huwelijk in waarde toeneemt (bijvoorbeeld in een onderneming), moet bij een scheiding onder het nieuwe regiem de waardestijging worden getaxeerd en onderling worden verrekend.
 

Discipline gehuwden vanaf 2018

Persoonlijke bezittingen dienen door de partners zelf te worden aangetoond. Houd daarom een duidelijke administratie aan. Bij een scheiding in de toekomst, dient u het persoonlijk eigendom van de bezittingen aan te tonen. Kunt u dat niet aantonen, dan is de kans zeer groot dat het wordt aangemerkt als gemeenschappelijk vermogen. In dit geval wordt het verdeeld onder beide partners.
 

Huwelijkse voorwaarden en testament

Veelal werd bij een huwelijk de gemeenschap beperkt door een akte op te laten maken bij een notaris: de huwelijkse voorwaarden. Onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht is het niet meer nodig om naar de notaris te gaan voor de huwelijkse voorwaarden, tenzij partners onder gemeenschap van goederen willen huwen. Het blijft echter wel zaak om te bekijken of een testament opgemaakt moet worden: daarvoor is een gang naar de notaris wel noodzakelijk.
 

Advies van Vermetten | accountants en adviseurs

De wijziging van het huwelijksvermogensrecht kan ingrijpende gevolgen hebben voor de partners. Wilt u weten wat de wetswijziging voor u betekent? Neem vrijblijvend contact op met de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs! Zij geven u graag meer informatie over de veranderingen en vertellen waar u op moet letten wanneer in u in het nieuwe jaar in het huwelijksbootje stapt.