Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Droogte geeft informatie voor de agrariër

De droge zomer van 2018 was heftig voor de agrariërs in Nederland. Ook in 2019 is er een droge zomer, die nog niet voorbij is. Wat kan je als agrariër doen met de informatie die de natuur laat zien?

Verschillen

De droogte is niet overal in elke regio van Nederland hetzelfde, zo is in Twente en de Achterhoek de droogte heftiger dan elders in Nederland. Het is afhankelijk van de temperatuur, de hoeveelheid wind en uiteraard ook van de hoeveelheid neerslag. Maar buiten de weersomstandigheden is de groei van een gewas ook afhankelijk van de mogelijkheid van beregening.

De verschillen in groei van gewassen binnen een gebied kunnen enorm verschillen, dit is goed te zien bij onder andere de stand van de mais. Onafhankelijk van beregening laten de verschillende percelen begin augustus duidelijk zien wat de beste gronden zijn bij droogte. Voor grasland zijn er ook grote verschillen te zien. En bij de gewenste weidegang van de melkkoeien een probleem.

Wat kun je er aan doen om de droogteschade van een perceel te verminderen?

​Voorop gesteld, het is niet altijd mogelijk om droogteschade te verminderen. Toch zijn er mogelijkheden om droogteschade te beperken:

  • Hef structuurschade op, hierdoor kan de beworteling naar diepere grondlagen weer worden hersteld;
  • Zaai een volggewas dat dieper wortelt na de hoofdteelt. Dat kan bijvoorbeeld  snijrogge zijn, dat in het voorjaar tijdig wordt ondergewerkt;
  • Zorg voor aanvoer van organische stof door bemesting met dierlijke mest, compost of wisselteelt met grasland of anderszins;
  • Maak een bedrijfswaterplan op. Hou water vast in het voorjaar en mogelijk kan er toch beregend worden als vergunning voor een grondwaterput wordt verkregen;
  • Maak een lijst van gewassen die geteeld kunnen worden op de percelen van het agrarisch bedrijf;
  • Plaats de gewassen in volgorde van droogtegevoeligheid. Kies voor de droogtegevoelige percelen het juiste gewas. 

Als een perceel droogtegevoelig is, dan zal de opbrengst de meeste jaren achterblijven bij de verwachting. Kies dan een gewas dat dieper wortelt en minder droogteschade toont. Enkele gewassen die minder droogtegevoelig zijn: klaver, luzerne, dieper wortelende grassen zoals ruwbeemd. Een goede bemesting met kali is van groot belang. Het bevordert de opname en transport van water in de plant. Witte puntjes in het blad van klaver betekent dat de kali toestand van het perceel grasland onvoldoende is.

Bij extreme droogte is droogteschade bijna niet te voorkomen, verminderen van droogteschade is wel mogelijk door bij de teeltkeuze er rekening mee te houden.

Water vasthouden wordt vaak geadviseerd en toegepast. Zorg er wel voor dat het water wel snel afgevoerd kan worden bij extreme neerslag. Helaas komt dat ook voor en kan voor totaal verlies van een gewas zorgen. Wees daarvoor op uw hoede.