Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vermetten Update

Een gedateerd testament; een tijdbom bij overlijden!

Recent onderzoek, in opdracht van een notarisorganisatie, toont aan dat bijna 60% van de testamenten van personen die in de afgelopen 5 jaar in Nederland zijn overleden, is verouderd. Veel van deze testamenten dateren zelfs van voor 1990, dat is nog vóór de invoering van het ‘nieuwe’ erfrecht op 1 januari 2003.

De risico’s van verouderde testamenten
Het onderzoek bestempelt deze bevindingen als ‘alarmerend’ en als een ‘tijdbom bij overlijden’. Het wijst op de problemen die kunnen ontstaan door verschillen tussen oude en nieuwe wetgeving. Dit is vooral relevant sinds de ingrijpende veranderingen in de belastingwetten aan het begin van de 21e eeuw, zoals de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet.


Een recent arrest van de Hoge Raad benadrukt de noodzaak van het periodiek toetsen van testamenten, vooral in relatie tot veranderingen in uw huwelijks- en gezinssituatie.

De aanpak van Vermetten
Door onze gesprekken met cliënten passen we regelmatig testamenten aan, met inachtneming van recente wetswijziging. We zorgen ook voor een nauwkeurige en heldere vastlegging van uw wensen. Dit voorkomt kosten en fiscale problemen op de lange termijn. Bovendien helpt het juridische procedures te vermijden door erfgenamen duidelijke richtlijnen te bieden voor het afwikkelen van de nalatenschap.

Neem contact op voor meer informatie en advies
We begrijpen dat het bespreken van de afhandeling van vermogen na overlijden gevoelig kan liggen. Als uw toegewijde adviseur zetten wij ons in om complicaties in de erfrechtelijke en fiscale afwikkeling te voorkomen. We benutten elke kans om u van advies te voorzien. Daarom nodigen estate planners Tessa Wijnen en Jeroen Vermeulen u uit voor een persoonlijk gesprek.

Meer weten over dit onderwerp

Liever iemand persoonlijk spreken?

Jeroen Vermeulen
Estate planner

Overzicht