Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Estate planning: benut nog dit jaar uw kansen!

Eén van de diensten van Vermetten | accountants en adviseurs is estate planning. Estate planning is erop gericht om het vermogen van mensen op een zo fiscaal optimale manier te regelen, zodat er bij overlijden zo min mogelijk belasting afgedragen hoeft te worden. Mr. Hetty Kets RB is estate planner bij Vermetten: zij adviseert ondernemers op het gebied van nalatenschap. Ze geeft bij leven advies en stelt samen met de klant een planning op. Daarnaast is ze er ook wanneer iemand is overleden: ze bekijkt dan samen met de nabestaanden het testament van de overledene en neemt de afwikkeling van de nalatenschap door. Lees meer over estate planning in een eerder verschenen blogbericht.

Veranderingen rondom nalatenschap
De laatste tijd zijn er enkele wetswijzigingen en veranderingen geweest rondom nalatenschap (of deze staan op stapel). Dit heeft invloed op uw nalatenschap. Hetty heeft de belangrijkste veranderingen op een rij gezet en heeft aangegeven welke voordelen u dit jaar nog kunt behalen:

 

  • Afschaffing jubelton

Sinds begin dit jaar hebben we een nieuw kabinet. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel jubelton genoemd) wordt afgeschaft. De afschaffing gebeurt per 2024. Op dit moment kan deze schenking nog over drie opeenvolgende jaren worden uitgesmeerd. Het is echter de vraag hoe het overgangsrecht er precies uit komt te zien. Hiermee is het onzeker of de laatste termijn nog steeds in 2024 mag worden uitbetaald. Ook is het de vraag of de bestedingstermijn blijft doorlopen na 2024. De bestedingstermijn is momenteel als volgt: uiterlijk aan het einde van het tweede kalenderjaar ná het kalenderjaar waarin het geld is geschonken. Om die reden is het verstandig om, als u van deze vrijstelling gebruik wilt maken, nog dit jaar (!) de nodige voorbereidingen te treffen.

  • Bedrijfsopvolgingsregeling

Met de bedrijfsopvolgingsregeling kunt u ondernemingsvermogen tot ruim een miljoen euro zonder erf- of schenkbelasting overhevelen naar uw bedrijfsopvolgers. Vanzelfsprekend zijn hier allerlei voorwaarden aan verbonden. Over deze regeling wordt al enige tijd geschreven dat deze aangepast zou moeten worden. Het kabinet zal, in samenhang met de evaluatie van deze regeling die in 2022 wordt afgerond, worden onderzocht hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd. Zo kan oneigenlijk gebruik van de regeling worden tegengegaan.

Op dit moment kunt u nog gewoon van deze regeling gebruikmaken, maar de vraag is hoe lang deze regeling in deze vorm blijft bestaan. Bent u van plan om uw bedrijf geheel of gedeeltelijk te schenken of te laten vererven aan uw kinderen of bedrijfsopvolgers? Wacht dan niet te lang meer met de benodigde acties. Op dit moment zijn de regelingen heel gunstig – waarschijnlijk worden de regelingen niet gunstiger!

  • Jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

De jaarlijkse vrijstellingen waren in 2021 in verband met corona met € 1.000 verhoogd. Voor het jaar 2022 zijn de vrijstellingen weer teruggebracht naar het oude niveau. Voor een schenking aan de kinderen bedraagt de vrijstelling € 5.677. Het vrijgestelde bedrag voor derden (waaronder kleinkinderen) bedraagt € 2.274. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning bedraagt voor 2022 € 106.671.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit nieuwsbericht? Of wilt u uw nalatenschap regelen en een estate planning op laten stellen? Aarzel niet en neem contact met ons op! U kunt ons bereiken op het algemene telefoonnummer +31 (0)161 - 45 60 56. Indien gewenst plannen wij een afspraak voor u in met één van onze estate planners.