Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Medewerker aan het woord

Estate planning: op legale wijze belasting besparen

Wanneer u een aanzienlijk (ondernemings)vermogen heeft opgebouwd, dan wilt u bij overlijden alles uit uw nalatenschap halen en het geld zoveel mogelijk binnen de familie houden. Dan kan het verstandig zijn een nalatenschapsplanning of estate planning op te laten stellen. U bent hiervoor bij Vermetten | accountants en adviseurs aan het juiste adres. Binnen Vermetten zijn twee medewerkers verantwoordelijk voor estate planningen, namelijk mr. Hetty Kets RB en mr. Tessa Wijnen RB. Hetty beschikt over jarenlange ervaring op dit gebied en werkt al geruime tijd als estate planner. In een interview vertelt ze er graag meer over.
 

Stap 1: Voorwaarden huwelijk onder de loep 

Estate planning is een adviesproduct. Het is erop gericht om het vermogen van mensen op een zo fiscaal optimale manier te regelen, zodat er bij overlijden zo min mogelijk belasting afgedragen hoeft te worden. Om tot een goede estate planning te komen, wordt er op een vaste wijze gewerkt. Hetty vertelt: “Allereerst brengen we in kaart wat de huidige situatie van de klant is, zowel financieel als privé. Zo kijken we naar de voorwaarden van een huwelijk: is iemand in gemeenschap van goederen getrouwd, of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Bij overlijden en echtscheiding heeft dit gevolgen voor de verdeling van het vermogen. Het is verstandig om deze voorwaarden bij leven door te nemen en indien gewenst aan te laten passen.”
 

Stap 2: Schenkingen bij leven

Een volgende stap in het opstellen van een estate planning, is het overwegen van schenkingen. “Heeft u gedurende uw leven een mooi vermogen opgebouwd, dan wilt u dat dit vermogen goed terechtkomt, bijvoorbeeld bij uw kinderen.” U kunt dit regelen in een testament, maar u kunt een deel van het vermogen ook nu al schenken. Dit wordt ook wel ‘schenken met de warme hand’ genoemd. “Er zijn diverse mogelijkheden voor deze vorm van schenken. Zo mag u jaarlijks een bepaald bedrag schenken, zonder daar belasting over af te dragen. Daarnaast is er een aantal eenmalige verhoogde vrijstellingen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een woning. Verder kan het voor ondernemers interessant zijn om te bekijken of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan worden benut. Hiermee kan ondernemingsvermogen tot ruim 1 miljoen euro zonder schenkbelasting aan de bedrijfsopvolger worden geschonken. Vanzelfsprekend zijn hier wel allerlei voorwaarden aan verbonden”, aldus Hetty.
 

Stap 3: Maatwerktestament opstellen

Het laatste onderdeel van de estate planning is het advies voor een optimaal testament. Hetty: “Veel mensen beschikken al over een testament, maar veelal is dit een standaardtestament of een statisch testament. Vaak is het gunstiger om voor een ‘flextestament’ te kiezen. Dit is een testament op maat, waarbij er meerdere keuzes mogelijk zijn. Hierbij hoeft er pas na het overlijden door de langstlevende beslist te worden welke keuze op dat moment de meest optimale is. Het testament kan zó worden ingericht, dat de nalatenschap tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden overgaat naar de langstlevende of de volgende generatie. Ook bij vererving is het – onder voorwaarden – mogelijk om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit met een vrijstelling van ruim 1 miljoen euro te benutten. Als dit gewenst is, moet hier bij het opstellen van het testament wel rekening mee worden gehouden en moet het testament hierop worden aangepast.”
 

Tweeledige adviesdienst

De dienst estate planning is tweeledig. “Ik geef bij leven advies aan de klant en stel samen met hem een planning op. Maar dat niet alleen: als estate planner ben ik er ook wanneer iemand is overleden. Dan bekijk ik samen met de nabestaanden het testament van de overledene en nemen we de afwikkeling van de nalatenschap door. Ik bespreek de keuzes die gemaakt kunnen worden en probeer tot een optimale fiscale uitkomst te komen”, zo vertelt Hetty.
 

Samenwerking met het notariaat en collega’s

Hetty werkt hierin niet alleen: ze werkt nauw samen met de betrokken notaris en schakelt geregeld de expertise van collega’s in. Niet alleen van collega-estate planner Tessa Wijnen, maar ook van collega’s die veel weten van vennootschapsbelasting. “In sommige gevallen adviseren we in het kader van een optimale planning een herstructurering van een bedrijf. Zo kunnen bepaalde faciliteiten optimaal worden benut. Dan is het prettig om er een collega bij te halen die expert is op het gebied van vennootschapsbelasting. Zijn er meerdere partijen bij een nalatenschap betrokken, dan werk ik soms ook samen met belastingadviseurs van andere praktijken.” Estate planning is als een maatpak: het is precies afgesteld op de persoon. Het zijn dan ook vaak langlopende trajecten. Soms duurt een traject een paar weken, en bij herstructureringen van ondernemingen kan een traject enkele jaren in beslag nemen.
 

Nalatenschap in alle openheid bespreken  

Hetty vindt haar werk als estate planner leuk en afwisselend. “Ik kan als estate planner mijn fiscale kennis combineren met klantcontact. Ik probeer een gemoedelijke en prettige sfeer te creëren, waarin alles bespreekbaar is. In veel gevallen zit ik met een hele familie om tafel, waaronder de kinderen. In alle openheid wordt er dan over de nalatenschap gesproken en alle vragen komen aan bod. De nabestaanden vinden het vaak ook heel prettig dat ze door een estate planner worden bijgestaan en dat de nalatenschap goed geregeld wordt. Voor veel mensen is het toch ingewikkelde en emotionele materie.”
 

Ook een estate planning opstellen? 

Heeft u het interview gelezen en wilt u uw nalatenschap regelen en een estate planning op laten stellen? Schroom niet en neem vandaag nog contact op met Vermetten | accountants en adviseurs. U kunt ons bereiken op het algemene telefoonnummer +31 (0)161 - 45 60 56 of u vult op onze website het contactformulier in. Binnen afzienbare tijd plannen wij een afspraak voor u in met één van onze estate planners.