Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vermetten Update

Gaat de afschaffing van de landbouwvrijstelling er nu echt komen?

In de Nederlandse politiek wordt al langer gesproken over de afschaffing van de landbouwvrijstelling. Minister Adema, namens het demissionaire kabinet, heeft benadrukt dat deze beslissing moet worden overgelaten aan het volgende kabinet.

 

Landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling is al jarenlang een belangrijke vrijstelling in de agrarische sector. Het stelt agrariërs in staat om bij verkoop van de landbouwgrond de waardestijging, onder bepaalde voorwaarde waardeverandering, vrij te stellen van belastingheffing. De landbouwvrijstelling is al jarenlang een belangrijke fiscale faciliteit voor agrariërs bij het maken van belangrijke toekomstgerichte beslissingen.

Op 21 maart 2024 heeft Minister Adema aan de Tweede Kamer een evaluatierapport van SEO verstrekt. In het verleden is de regeling geaccepteerd onder de vermelding dat de vrijstelling positieve neveneffecten heeft op de agrarische sector zoals bijvoorbeeld de aankoop van landbouwgrond, de financiering en overdracht van een landbouwonderneming. Uit het onderzoek blijkt dat de eerdere positieve neveneffecten niet meer van toepassing zijn in de praktijk en niet meer als rechtvaardiging van het bestaan van de landbouwvrijstelling kunnen ondersteunen.

 

Afschaffen of hervorming?

Het SEO adviseert om de landbouwvrijstelling af te schaffen waarbij er twee varianten worden geadviseerd. Bij de afschaffing van de landbouwvrijstelling wordt een overgangsregeling passend geacht om belastingheffing met terugwerkende kracht tegen te gaan. Het andere advies van SEO is om de landbouwvrijstelling te gaan hervormen. Bij de hervorming zijn ook twee varianten geadviseerd. Echter, de landbouwvrijstelling  hervormen waarbij één of meerdere neveneffecten wel gesteund blijven, lijkt niet haalbaar. 

Minister Adema heeft op 21 maart 2024 in een kamerbrief aan de Tweede Kamer geschreven, dat gezien de status van het demissionaire kabinet, het aan het nieuwe kabinet is om de uitkomsten van het evaluatierapport te beoordelen en te bepalen welke vervolgstappen nodig worden geacht aan de hand van de evaluatie.

Een eventuele afschaffing van de landbouwvrijstelling kan gevolgen hebben voor uw onderneming. U kunt voor vragen altijd contact op nemen met één van onze adviseurs.

Meer weten over dit onderwerp

Liever iemand persoonlijk spreken?

Marjan Oosterbosch
Belastingadviseur