Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Het UBO register komt er nu echt aan!

1. Wie is UBO?

UBO’s ( Ultimate Beneficial Owners ) zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Denk aan personen die meer dan 25% direct of indirect belang hebben in een BV óf personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Het UBO register komt voort uit Europese regelgeving. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld, belastingontduiking etc.

Het UBO register maakt duidelijk wie uiteindelijk de zeggenschap heeft bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter beoordelen met wie ze zaken willen doen.

 

2. Wie zijn er verplicht om UBO’s in te schrijven?

 • Niet- beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • Stichtingen
 • Verenigingen
  - Met volledige rechtsbevoegdheid
  - Met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Kerkgenootschappen moeten op termijn ook UBO’s gaan inschrijven. Het is nog onbekend vanaf wanneer dit mogelijk is.

 

3. Hoe gaat de inschrijving en op welke termijn?

Vanaf 27 september 2020 kunnen de UBO’s van de organisatie bij de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven.

Het inschrijven van UBO’s is kosteloos. De tekenbevoegden binnen de organisatie mogen de UBO’s inschrijven.

 

4. Wie mag het register inzien?

a. Iedereen

Iedereen mag – als het UBO register is ingegaan- de gegevens van een organisatie en van haar UBO’s tegen een tarief van € 2,50 raadplegen door het kopen van een KVK uittreksel UBO register. Je zult hiervoor wel een toegangscode bij de KVK nodig hebben.

In het openbaar gedeelte van het register wordt per UBO opgenomen:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortemaand en- jaar
 • Nationaliteit
 • Woonstaat
 • Aard en omvang van het economisch belang

De gegevens worden niet doorzoekbaar op de naam van de UBO, maar alleen op naam van de onderneming of rechtspersoon. Er wordt door de KVK vastgelegd wie het register doorzoekt en van welke UBO’s hij of zij de gegevens heeft opgevraagd.

 

b. Bevoegde autoriteiten

Bevoegde autoriteiten die het UBO register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen zullen echter meer informatie over een UBO zien dan anderen. Het gaat dan om:

 • BSN / buitenlands fiscaal identificatie nummer
 • Geboortedag
 • Geboorteland en plaats
 • Woonadres
 • Afschrift van geldig ID bewijs
 • Afschrift van documenten, waaruit de aard en omvang van het economisch belang blijkt

 

5. Kan ik mijn gegevens laten afschermen?

Een UBO kan in uitzonderingsgevallen vragen om openbare gegevens te laten afschermen. Dit is mogelijk als de UBO:

 • minderjarig is;
 • onder curatele of onder bewind staat;
 • politiebeveiliging heeft.

De gegevens blijven dan wel in te zien door bevoegde autoriteiten.

 

6. Moeten fondsen voor gemene rekening ook worden ingeschreven?

Fondsen voor gemene rekening worden niet genoemd bij degenen die zich verplicht moeten inschrijven. Zowel de open fondsen als de besloten fondsen blijven dus buiten deze regelgeving. Ondertussen wordt er echter gewerkt aan een apart UBO register voor trusts en soortgelijke constructies. Het fonds voor gemene rekening wordt hierin meegenomen. Het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld moet nog worden ingediend.

 

7. Wat als de UBO niet ingeschreven wordt?

Het niet inschrijven, niet volledig inschrijven of niet actueel houden van de inschrijving kan worden bestraft met een bestuurlijke boete en kwalificeren als een economisch delict.

 

Wilt u meer informatie over het UBO register of heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan telefonisch contact op met Mr. Hetty Kets RB via 0416 56 78 78  of per email: hetty.kets@vermetten.nl