Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Advisory blog

Inzicht in de CO2-footprint is essentieel voor verduurzaming

Herkent u dat? U wilt een proces of product verbeteren en  gaat direct aan de slag. U staat gelijk in de startblokken en u denkt in oplossingen. We vergeten soms om eerst een stap terug te doen en inzicht te verkrijgen, voordat we ergens direct op gaan focussen. Voor verduurzaming geldt dat ook zo. Om te beginnen met reductie moet u eerst weten waar u staat. Inzicht in uw CO2-footprint is de basis voor reductie. Een CO2-footprint geeft inzicht in CO2-reductiekansen.

 

Het belang van inzicht in energieverbruik: een praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld van een organisatie die direct aan de slag ging, voordat de uitstoot inzichtelijk was, is een sportketen in Nederland. Zij ondernamen allerlei goede acties om te verduurzamen, zoals het later aanzetten van de sauna, het eerder uitzetten van het stoombad en het ’s-nachts niet aan laten staan van de elektrische weegschaal. Echter, de energiekosten veranderden weinig ten opzichte van het totaal. Deze maatregelen bleken weinig impact te hebben op de CO2-footprint van de organisatie.

De sportketen ging op verder onderzoek uit door naar hun verbruik te kijken. Ze maakten hun CO2-footprint inzichtelijk en ontdekten dat de klimaatbeheersing van de sportschool om 3 uur ’s-nachts enorm veel energie verbruikte. Dit was een fout in het klimaatbeheersingssysteem. Door meer inzicht te verkrijgen in het verbruik van de organisatie besparen zij jaarlijks veel kosten én reduceren zij hun CO2- uitstoot.

 

Inzicht, reductie en besparing

Met het berekenen van de CO2-footprint, worden specifieke bronnen van emissies geïdentificeerd. Dit varieert van energieverbruik in huis en transport tot productieprocessen in bedrijven. Het identificeren van deze bronnen stelt organisaties in staat om gerichte maatregelen te nemen ter vermindering van de broeikasgasemissies en de negatieve gevolgen van klimaatverandering.  Het verminderen van de CO2-footprint gaat vaak hand in hand met het verminderen van energieverbruik en het efficiënter gebruik maken van middelen. Een bijkomend voordeel voor organisaties is dat dit tevens leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn.

 

Concurrentievoordeel en -nadeel

Het berekenen en verminderen van de CO2-footprint leidt voor bedrijven tot een verbeterde reputatie en een concurrentievoordeel. Consumenten worden steeds milieubewuster en geven de voorkeur aan bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en het verminderen van hun impact op het milieu.

We zien steeds vaker dat organisaties de CO2-footprint van hun product opvragen bij hun leverancier. Organisaties moeten aan steeds meer wetgeving voldoen, zoals de CSRD. Naast dat zij zelf verduurzamen, vertalen ze dit ook door naar hun keten. Organisaties eisen dat hun toeleverancier inzicht heeft in de CO2- uitstoot van hun producten en diensten. Wanneer u dit niet kan laten zien, vergroot dit de kans dat er wordt gekozen voor een andere leverancier. Het berekenen van de CO2-footprint is dus een essentiële stap voor een duurzame toekomst. 

 

Green House Gas protocol

Het Green House Gas protocol (GHG protocol) is de meest gebruikelijke en geaccepteerde methode om de CO2-footprint te berekenen. Door de footprint op te stellen volgens het Green House Gas protocol wordt een goede basis gevormd voor een certificering zoals de CO2-prestatieladder.

Een CO2-footprint volgens het Green House Gas protocol bestaat uit 3 scopes:

Scope 1: Directe emissies

Dit betreft de uitstoot van broeikasgassen die rechtstreeks door uw eigen activiteiten ontstaan, zoals: verbranding van brandstof in uw eigen voertuigen en machines en het gasverbruik van het kantoor.

Scope 2: Indirecte emissies uit energieverbruik

Dit betreft de uitstoot van broeikasgassen door het opwekken van ingekochte energie, zoals elektriciteit en warmte, die u zelf gebruikt. De uitstoot vindt plaats bij de energieproducent, maar u bent verantwoordelijk omdat u de energie verbruikt.

Scope 3: Emissies in de keten

Dit omvat indirecte uitstoot die verband houdt met uw activiteiten in de keten, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. In onderstaande afbeelding is visueel weergegeven wat er onder de verschillende scopes valt.

De rol van Vermetten bij uw verduurzaming

Bij Vermetten | accountants en adviseurs ondersteunen wij klanten bij het inzichtelijk maken van hun scope 1 en 2 footprint. Ook helpen wij hen met een plan van aanpak en het bepalen van een doelstelling. Wij denken continu met onze klanten mee waar zij kunnen verduurzamen en wat de voordelen zijn voor een succesvolle onderneming.

Heeft u behoefte aan inzicht in de CO2-footprint van uw organisatie, wilt u de juiste stappen zetten richting een duurzame toekomst, maar weet  u niet waar te beginnen? Neem dan contact op met één van onze duurzaamheidsadviseurs, zij helpen u gedurende een kennis- en/of sparringsessie graag verder.

Deel uw uitdaging met ons

Liever iemand persoonlijk spreken?

Sophie Wijnen
Adviseur duurzaamheid

Overzicht