Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Melkveehouderij Nederland slaat nieuwe wegen in

Boer zijn is een hobby én beroep ineen. Het is een levensstijl met een dagtaak voor zeven dagen per week. Met liefde en plezier wordt de meest gekwalificeerde melk geproduceerd, en de zuivelproducten gaan over de hele wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat elke melkveehouder zijn bedrijf wil voortzetten zolang er toekomst is – ook al is het inkomen niet florissant en het rendement op het vermogen zeer beperkt in vergelijking met andere economische sectoren.

Beperkte beschikbaarheid Fosfaatrechten

Na dertig jaar is de Superheffing in 2015 geëindigd. Melkveebedrijven hebben zich ingesteld op deze nieuwe periode. Het ene bedrijf zoekt het in de verbreding en breidt de melkproductie niet uit. Het andere bedrijf breidt de melkproductie uit en specialiseert zich verder in de melkveehouderij. Heeft u ingezet op uitbreiding van de melkproductie met uw melkveebedrijf, dan zullen er ook Fosfaatrechten gekocht gaan worden. Als er veel melkveebedrijven zijn die ingezet hebben op uitbreiding, dan zal de prijs van het Fosfaatrecht stevig zijn. En omdat er in 2018 weinig melkveebedrijven willen stoppen, is de beschikbaarheid van te kopen Fosfaatrechten beperkt.

 

Heroverweging uitbreiding

Met de sterk gestegen prijs voor een Fosfaatrecht, kan er op een melkveebedrijf heroverwogen worden. Uitbreiding van het bedrijf wordt wel erg duur dankzij de steeds hogere prijzen voor het Fosfaatrecht. Ook andere én nieuwe randvoorwaarden kosten geld. Wel of niet doorgaan met de melkveehouderij? En wat als u toch boer wilt blijven, maar niet meer gaat of wenst te melken?

 

Reorganisatie met subsidiemogelijkheden

De ontmanteling van het melkveebedrijf is een optie. Verkoop van Fosfaatrechten levert winst op. Deze winst kan verrekend worden met het verlies van de bedrijfswaarde als de landbouwgrond door functieverandering in natuurgrond wordt omgezet. Bovendien is er subsidie te verkrijgen op deze functieverandering. Door het houden van vleesvee (waarvoor geen fosfaatrechten nodig zijn) kan er toch geboerd worden. De levensstijl blijft intact.


Wilt u meer weten? 

Neem contact op met de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij kunnen u adviseren over de verkoop van Fosfaatrechten, de functieverandering voor de landbouwgronden en de financiële én fiscale gevolgen van de omzetting van uw melkveebedrijf in een vleesveehouderij op (eventueel) natuurgronden. Fiscaal zijn er meer mogelijkheden dan voorheen om uw financiële situatie te verbeteren. Onze adviseurs hebben veel agrarische kennis en kunnen u goed adviseren wanneer u uw melkveebedrijf wilt reorganiseren.