Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vermetten Update

Team Ondernemer en Privé (TOP) regelt uw financiële planning en estate planning

Wat is financiële planning?

Financiële planning is het proces waarbij de financiële situatie in kaart wordt gebracht en een financieel plan wordt gemaakt voor de toekomst. Dit omvat verschillende aspecten, zoals de huidige financiële positie, doelen, risico’s en mogelijke toekomstige veranderingen. Een goed financieel plan biedt inzicht en helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen over zaken als vermogensopbouw, pensioenplanning en mogelijke levensgebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld het stoppen met werken na verkoop van de onderneming. Bij financiële planning ligt het zwaartepunt op de (toekomstige) inkomens- en uitgavenplanning. Dit kan nuttig zijn voor iedereen, ongeacht de leeftijd en omvang van het vermogen of inkomen. 

 

Wat is estate planning?

Estate planning beschrijft oorspronkelijk het plannen van de nalatenschap en het zo efficiënt mogelijk overdragen van vermogen naar de volgende generatie met minimale belastingdruk (al dan niet met behoud van zeggenschap). Bij Vermetten | accountants en adviseurs wordt estate planning echter breder opgevat. Het omvat hoogwaardige fiscale en civielrechtelijke advisering bij alle cruciale momenten in uw privéleven en dat van uw familie. Dus naast overlijden kunt u onze expertise ook inzetten bij andere levensgebeurtenissen, zoals een voorgenomen huwelijk of bedrijfsopvolging. Tevens hebben wij binnen Vermetten een specialist in huis (Tessa Wijnen) die zich heeft gespecialiseerd in de fiscale aspecten van echtscheidingen. 

 

De raakvlakken tussen financiële en estate planning

Financiële en estate planning liggen vaak in elkaars verlengde en zijn in sommige situaties onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld aan vermogensoverdracht binnen de familie of bij een echtscheiding. Door deze twee expertises te combineren, kunnen wij u voorzien van een passend en geïntegreerd advies. 


Vanuit Team Ondernemer & Privé (TOP) staan wij klaar om u te begeleiden bij zowel financiële als estate planning. Heeft u vragen of behoefte aan advies? Neem dan contact met ons op. 
 

Neem gerust contact op:

Overzicht