Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vermetten Update

Toepasbaarheid splitsingvrijstelling bij overdrachtsbelasting; “Het doel en de weg”

Recente rechtspraak van de Hoge Raad en enkele Gerechtshoven biedt belangrijke inzichten in de toepasbaarheid van de splitsingvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Bij de splitsing van een BV waarbij onroerende zaken betrokken zijn die eigendom worden van een andere rechtspersoon (afsplitsing of splitsing) kan in principe een beroep gedaan worden op de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Maar de overdracht mag niet in overwegende mate gericht zijn op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Daarbij werd tot deze jurisprudentie verscheen vaak gekeken naar de zakelijkheid van het einddoel van de structuur. Dat blijkt niet genoeg. Belastingplichtigen dienen voldoende objectieve zakelijke redenen te hebben die zowel dat einddoel alsook de gekozen weg (de splitsing) daarheen rechtvaardigen.

Het einddoel en de gekozen weg

Over de zakelijkheid van het einddoel waren we het in veel gevallen al eens met de inspecteur. Dat volstaat dus niet langer. Ook het belang van de gekozen weg zal aannemelijk gemaakt moeten worden. De gekozen weg van juridische splitsing werd in een van de casus aannemelijk gemaakt door aan te tonen dat bestaande juridische verhoudingen, zoals verhuur en andere contracten betreffende de onroerende zaak, zonder enige verdere formaliteit bij splitsing over gaan op de nieuwe rechtspersoon. Bij een verkoop van de onroerende zaak aan een nieuwe BV kan de situatie ontstaan dat toestemming van derden nodig is of heronderhandeld moet worden. Als dat aannemelijk gemaakt kan worden is de gekozen weg dus niet (louter) vanwege fiscale redenen aantrekkelijk. Het zakelijk belang van de gekozen weg is dan duidelijk.   

Gevolgen voor belastingplichtigen en adviseurs

Belastingplichtigen en hun adviseurs moeten dus rekening houden met deze jurisprudentie. Het is nu noodzakelijk om zorgvuldig te analyseren welke objectieve zakelijke redenen aanwezig zijn voor zowel het einddoel alsook voor de gekozen weg en deze bij een verzoek duidelijk weer te geven. Belastingplichtigen dragen de bewijslast om voldoende zakelijke redenen voor de splitsing aan te tonen. Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen en om te kunnen voldoen aan de vereisten van de splitsingvrijstelling en mogelijke discussie met de Belastingdienst te voorkomen.

Professioneel advies en voorkomen van geschillen

Bij Vermetten begrijpen we dat de recente uitspraak van de Hoge Raad vragen kan oproepen bij belastingplichtigen en hun adviseurs. Ons team van ervaren belastingadviseurs staat klaar om te ondersteunen bij het analyseren van de specifieke situatie en het verstrekken van deskundig advies met betrekking tot splitsingvrijstelling. Wij kunnen met u samen inventariseren of de vrijstelling toepasbaar is en hoe haar te onderbouwen. Neem contact op met Frans Heeren of met Tom van Zwieten via onderstaand formulier. 

Overzicht