Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Verbod bestendige vetten in veevoer opgeheven

De Nederlandse kwaliteitszorg van zuivel is de standaard in Europa; het is zelfs van het hoogste niveau in de wereld. Dat wordt alom gewaardeerd en Nederland heeft dan ook een wereldwijde export van zuivelproducten. Het hoge kwaliteitsniveau verplicht ook tot bewaking van de kwaliteit van de melk. De NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) en Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) hebben sinds het najaar van 2017 de melkkwaliteit bewaakt, met name rondom de vetzuursamenstelling.

Vetzuursamenstelling van melk

Een hoger vetgehalte in de melk levert voor de melkveehouder een hogere melkprijs op. Samen met de veevoederindustrie is destijds bekeken hoe een hoger vetgehalte gehaald kan worden. Vervolgens is er bestendig vet aan het krachtvoer toegevoegd, zodat het melk een hoger vetpercentage kreeg.
Het aandeel verzadigde C 16:0-vetzuren in de melk steeg daardoor en ook de hardheid van het vet veranderde.

Verbod bestendige vetten in veevoer
Deze nieuwe samenstelling van boerderijmelk was echter niet gewenst en de melkfabrieken trokken aan de bel. Melk met te veel hard vet zorgt voor problemen in de verwerking van melk tot vetrijke zuivelproducten. In het najaar van 2017 hebben de NZO en Nevedi dan ook ingegrepen. De twee organisaties hebben een verbod ingevoerd op het voeren van bestendige vetten aan melkkoeien.

Verbod per direct opgeheven

In de maanden daaropvolgend is het verbod effectief gebleken. De melk is én wordt voortdurend gecontroleerd op vetzuursamenstelling. Er is met ingang van de weideperiode geen reden om het verbod te verlengen: het voeren van bestendige vetten aan melkkoeien is daarmee vanaf heden weer toegestaan. Wanneer de vetzuursamenstelling ongunstig verandert, dan zal er wederom een verbod worden ingesteld.

Melk en zuivel diversifiëren

De gehalten in de melk bepalen voor een belangrijk deel de melkprijs. De verandering van een aanbodgestuurde melkveehouderij in een vraaggestuurde melkveehouderij zorgt ook voor wijzigingen in de uitbetaling van de melk. Het rendement van de melkveehouderij is wisselend en de veranderingen binnen de melkfabrieken nemen toe. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de melkveehouders en het inkomen op hun bedrijven.

Advies van Vermetten | accountants en adviseurs

De agrarisch adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs volgen deze veranderingen op de voet. Zij kunnen u daarbij adviseren en begeleiden om het rendement van uw melkveebedrijf op peil te houden en waar mogelijk te verhogen. Neem contact op met Vermetten | accountants en adviseurs om uw melkveehouderij aan te passen aan de veranderende omstandigheden in de markt.

 

Bron: Boerderij en Melkvee