Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Wanneer verloopt de PAS-vergunning voor uw bedrijf?

Op landelijk niveau daalt de neerslag van stikstof al geruime tijd, maar het was moeilijk te bewijzen dat een afzonderlijke activiteit geen kwaad kan voor de natuur. Daarom zijn er in 2008 aanbevelingen gedaan om dit probleem op te lossen met een programmatische benadering. Hieruit ontstond het PAS, dat op 1 juli 2015 van start is gegaan. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. In dit programma werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Het programma is onder andere gebaseerd op de Wet natuurbescherming (Wnb).

Natura 2000-gebieden

Het PAS geeft ruimte aan economische ontwikkelingen. Dit kan omdat de neerslag van stikstof daalt door bestaand beleid én door extra genomen maatregelen. Zo komt er minder stikstofdruk op zogenaamde Natura 2000-gebieden. Het grootste Natura 2000-gebied van Nederland is de Noordzee. Ook worden er herstelmaatregelen genomen in de Natura 2000-gebieden om natuur te behouden en te versterken. Als een activiteit op basis van het PAS toestemming krijgt, betekent dit dat de activiteit de natuur in het betreffende Natura 2000-gebied niet bedreigt.

Houdbaarheid PAS-vergunning

Een PAS-vergunning, ook wel Wnb-vergunning genoemd, heeft als eis dat de vergunde situatie binnen twee jaar na verstrekking is gerealiseerd. De provincie en de gemeentes hebben de controle. Op 13 maart 2018 heeft minister Schouten, minister van Landbouw en Natuur, in de Tweede Kamer aangegeven dat de provincies opschorting kunnen geven aan bedrijven die dat in de 2-jaars termijn niet redden.

Een half jaar langer de tijd
Wat houdt het oprekken van de termijn van de PAS-vergunning in? De provincies kunnen ondernemers een half jaar de tijd gunnen om tot realisatie te komen van de vergunning. Bij overmacht of veranderende wetgeving (bijvoorbeeld rondom de fosfaatregelgeving), dan kan deze termijn langer zijn dan een half jaar. Volgens de minister is het aan de provincies afzonderlijk om dat te bekijken.

Advies van Vermetten | accountants en adviseurs
Wilt u meer informatie over het Programma Aanpak Stikstof of over de gestelde 2-jaars eis? Neem vrijblijvend contact op met de agrarisch adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs: zij geven u graag meer informatie. Zij helpen u onder andere wanneer u niet kunt voldoen aan de 2-jaars eis van het PAS.


Bron: Bij12 en Boerderij