Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vermetten Update

De belastingrente van overige belastingen is per 1 juli gestegen naar 6%

We willen je graag op de hoogte brengen van een recente ontwikkeling op fiscaal gebied: met ingang van 1 juli 2023 is de belastingrente voor overige belastingen verhoogd naar 6%. Deze verhoging is van toepassing op de inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting, en geldt dus niet voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting. Deze bedraagt inmiddels 8%.

Wat is belastingrente?

De belastingrente is een rente die de Belastingdienst in rekening brengt als je te laat bent met het betalen van bepaalde belastingen of als je betaling onvolledig is. Het dient als een prikkel om ervoor te zorgen dat ondernemers tijdig en correct aan hun fiscale verplichtingen voldoen. 

Stijging van de belastingrente

Tot 30 juni 2023 bedroeg de belastingrente voor de overige belastingen 4%. Echter, vanaf 1 juli is dit percentage verhoogd naar 6%. Dit betekent dat als je na 1 juli 2023 te laat of onvolledig betaalt, je een hogere rente verschuldigd bent aan de Belastingdienst. De belastingrente bij toeslagen blijft 4%. 

Voorkom kosten en boetes 

Het is dus van groot belang om je belastingzaken goed op orde te hebben en betalingen tijdig te verrichten. Een gedegen administratie en het tijdig indienen van je belastingaangiften kunnen je helpen om onnodige kosten en boetes te voorkomen.