Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vermetten Update

Het tarief wijzigt voor het doen van dividenduitkeringen

Wijzigingen tarief dividendbelasting vanaf 2024

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigt het tarief (box 2- tarief) voor het doen van dividenduitkeringen.
Vanaf 2024 is er een 2-schijventarief van toepassing voor dividenduitkeringen. Voor een bedrag tot € 67.000 per persoon gaat het tarief naar 24,5%. In partnersituaties kan tot en met € 134.000 tegen 24,5% dividend worden uitgekeerd door een deel van het dividend aan de partner toe te rekenen. Het meerdere wordt belast met 31%. 
Dividend uitstellen tot 2024 kan hierdoor interessant zijn. 

Dividenduitkering in 2023

Het huidige tarief voor dividenduitkering is 26,9%. Bij hoge dividenduitkeringen kan het daardoor juist gunstiger zijn dit jaar nog dividend uit te keren.

Dividend uitkeren in 2023 betekent echter in veel gevallen automatisch een hoger vermogen in box 3. Vermogen in box 3 in de vorm van overige bezittingen worden vanaf 2023 fors hoger belast. Een uitkering in december 2023 kan hierdoor nadelig uitvallen.

Dividenduitkering vanaf 2025

Vanaf 2025 gaan box 2 en box 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting met als gevolg dat het werkelijke tarief voor dividend hoger kan worden. Dit is mede afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen in box 1. 

Belangrijke aandachtspunten bij dividenduitkering

Er zijn veel aspecten waar u rekening mee moet houden. Zijn er fiscale belemmeringen om dividend uit te keren, omdat er bijvoorbeeld een pensioen of lijfrente verplichting in de BV zit? Mag de BV wel dividend uitkeren of is er door coronasteunmaatregelen een beperking?

Het dividendbesluit moet voldoen aan de bepalingen van de statuten. Er volgt een aandeelhoudersbesluit dat u vastlegt in notulen. Daarnaast moet het bestuur van de vennootschap haar goedkeuring geven voor het doen van de dividenduitkering. 

Neem contact op voor meer informatie en advies

Dividend uitkeren is een beslissing die zorgvuldig afweging vereist, rekening houdend met fiscale en financiële aspecten. Heeft u vragen over het uitkeren van dividend of wilt u advies ontvangen, neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij kunnen u verder adviseren en begeleiden.

Een persoonlijk financieel plan: inzicht in uw totale financiële situatie

Een financieel plan kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes. Naast het uitkeren van dividend, kan het van belang zijn om uw totale financiële situatie goed te overzien. In een persoonlijk financieel plan worden verbanden gelegd tussen inkomsten, uitgaven en het vermogen en worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een persoonlijke financiële planning? Kijk dan op onze website of neem persoonlijk contact met ons op. 
 

Overzicht