Een kind in loondienst (KJ regeling)

Werkt uw kind (tijdelijk) mee in uw onderneming en wilt u een beloning geven voor zijn of haar werkzaamheden? Houd dan rekening met een aantal regels die gebonden zijn aan werkende minderjarigen.

Een kind in loondienst (KJ regeling)

De kalenderjaarregeling (KJ regeling)

Uw kind(eren) mee laten werken in uw onderneming kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Door loon uit te betalen aan uw kind(eren) kan uw belaste winst worden verminderd. En uw kind(eren) kan ten aanzien van het loon gebruikmaken van de heffingskortingen en eventuele lagere tariefschijven. 

Als uw kind ten minste 15 jaar oud is en meewerkt in uw bedrijf, kunt u gebruik maken van de kalenderjaarregeling (KJ-regeling). De KJ-regeling is een vereenvoudigde loonadministratie. Voorwaarden voor de regeling zijn:

 • Het kind voldoet aan de leeftijdseis (15 jaar of ouder);
 • Het kind woont nog bij de ouders en werkt mee in het bedrijf;
 • Het kind mag niet mede-ondernemer of mede-eigenaar van de onderneming zijn;
 • Bij de Belastingdienst moet een verzoek worden ingediend om de regeling te mogen toepassen;
 • De naam, het adres en het BSN-nummer van het kind liggen vóór de eerste uitbetaling van het loon vast in de loonadministratie;
 • Het kind mag niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen;
 • De onderneming mag geen besloten vennootschap (B.V.) zijn.

De voordelen van deze regeling zijn:

 • Een vereenvoudigde loonadministratie;
 • Het bijhouden van een specificatie van het uitbetaalde loon gedurende het kalenderjaar is voldoende. Slechts één keer per jaar wordt aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffing gedaan;
 • Geen premie voor werknemersverzekering verschuldigd;
 • De arbeidskosten van uw kind mag u in uw onderneming verrekenen met uw winst.

Als niet aan de voorwaarden voor de KJ-regeling wordt voldaan, moet voor het kind een reguliere verloning plaatsvinden. Dan moet er een loonadministratie gevoerd worden met daarbij een maandelijkse aangifte loonheffingen.

Beloning

De beloning die u aan uw kind toekent, dient in verhouding te staan tot de inspanning die is verricht. U bent niet gebonden aan het minimumloon, maar dat wil niet zeggen dat er geen maximum uurloon bestaat. Wordt er aan een werkend kind meer uitbetaald dan realistisch is, dan is dit uit vrijgevigheid en is er ten aanzien van het bovenmatige dus sprake van een schenking en géén loon. Afhankelijk van of de uitbetaling van het loon maandelijks plaatsvindt of door middel van de kalenderjaarregeling (KJ-regeling), moet worden bijgehouden hoe de uren over perioden of het jaar zijn verdeeld.

Ook is het van belang om rekening te houden met de bijverdiengrenzen om korting op kinderbijslag, kindgebonden budget en eventuele studiefinanciering te voorkomen. Als het kind nog een vakantiebaantje bij derden heeft, bijvoorbeeld een krantenwijk, dan moet ook met deze uren rekening worden gehouden. Deze uren moeten in mindering worden gebracht op de uren die het kind maximaal in het bedrijf van de ouders werkzaam mag zijn.

De beloning voor de inspanning van kinderen moet worden aangegeven als loon voor de inkomstenbelasting. Doordat het kind recht heeft op heffingskortingen, hoeft er waarschijnlijk geen inkomstenbelasting te worden afgedragen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is een vergoeding van € 2.000 tot € 8.000 op jaarbasis doorgaans het maximale. In een dergelijk geval is de heffingskorting hoger dan de berekende belasting en hoeft het kind doorgaans geen belasting te betalen.

Contact

Wilt u uw kind of kinderen een beloning geven voor hun bijdrage in uw bedrijf? Of heeft u een vraag over bovenstaande? Neem contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder.