Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Advisory blog

Reis naar persoonlijk en professioneel succes: uw innerlijk kompas

Ondernemen gaat verder dan simpelweg een bedrijf runnen; het is een persoonlijke reis vol passie, doelen en motivatie. In ons strategisch adviestraject, bestaande uit 3 strategievormende-workshops en een executiefase, gaan we verder dan traditionele benaderingen. 


Wij starten niet bij de onderneming zelf, maar bij de kern: de ondernemer. Onze reis begint met het beantwoorden van belangrijke vragen die de basis vormen van uw ondernemerschap en uw plezier in het ondernemen.

 

Waarom onderneemt u?

"Waarom onderneemt u, waarvoor komt u uw bed uit?” Deze op het eerste gezicht simpele vraag, zou een allesbepalende ‘stip op de horizon’ moeten zijn voor u als ondernemer om uw persoonlijke en professionele doelstellingen te realiseren. 


Wilt u: een gezonde organisatie achterlaten aan uw kinderen en/of een (duurzame) impact maken op de wereld? Net als deze voorbeelden zijn er nog oneindig veel persoonlijke en professionele doelstellingen die vaak verloren gaan in de waan van de dag.


Om die reden is het essentieel dat deze persoonlijke doelstellingen het kompas vormen en blijven van uw persoonlijke reis naar uw stip aan de horizon. Deze stip is vaak alleen te realiseren door gebruik te maken van de juiste strategie binnen de onderneming waar u (deels) eigenaar van bent. Daarom staat bij ons de ondernemer centraal en richten wij ons in workshop 1 op het verkennen en concretiseren van de innerlijke motivatie van de ondernemer, waarbij we ontdekken wat persoonlijk en professioneel succes betekent voor de ondernemer. Het resultaat is een kompas wijzend naar hét langetermijndoel.


Diepgaande analyse en strategiebepaling

Workshops 2 en 3 gaan dieper in op de organisatie. Aan de hand van meerdere wetenschappelijk onderbouwde modellen analyseren wij de organisatie en het klimaat. Zo analyseren wij samen de sterke punten en aandachtspunten om vervolgens een strategiekaart op te stellen, met het langetermijndoel als eindpunt en de strategieën als routes. Deze routes bestaan uit daadkrachtige en concrete stappen, vertaald naar acties en projecten die worden verdeeld binnen de organisatie met concrete deadlines. We stellen ook mogelijke hindernissen vast en zorgen waar nodig voor samenwerking met externe partijen. 

Afbeeldingen-17-2-03.jpg 


Dynamische strategie in actie in de executiefase

Na de workshops en een afsluitende presentatie start de executiefase. Dat betekent dat we uit de startblokken kunnen met uitgetekende routes op de dynamische strategiekaart. Onze strategisch adviseur helpt u een kortcyclisch ritme aan te houden, waarin periodiek de voortgang wordt geanalyseerd en besproken, zodat we elkaar scherp houden en de organisatie flexibel. Zo weten we zeker dat we de juiste routes bewandelen en uw onderneming altijd goed op weg blijft om uw professionele, en daarmee ook uw persoonlijke doelen, te realiseren.

 

Stip aan de horizon

Grijp de kans aan en koers af naar succes. Met onze deskundige begeleiding en uw unieke visie, creëren we samen een weg naar uw langetermijndoelen. Uw reis naar persoonlijk en professioneel succes start hier. 


Neem contact op met een van onze strategisch adviseurs, uw persoonlijke gids, om samen de route naar uw persoonlijke en professionele doelen uit te stippelen. Deze eerste stap markeert het begin van uw route en het bereiken van uw stip aan de horizon.  
 

Meer weten over dit onderwerp

Liever iemand persoonlijk spreken?

Cas Claassen
Strategisch adviseur