Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Tips om uw bedrijfswaarde te bepalen (en te beïnvloeden!)

Na lang wikken en wegen heeft u het besluit genomen: u wilt uw onderneming verkopen. U heeft er maanden over nagedacht, want een dergelijk besluit neemt u niet lichtzinnig. U heeft uw ziel en zaligheid in de onderneming gestoken, maar u bent toe aan iets anders. Wellicht komt uw AOW-gerechtigde leeftijd in zicht en wilt u genieten van meer vrije tijd. Of wellicht wilt u ander (succesvol) bedrijf starten, en wilt u uw huidige onderneming van de hand doen. Wat de aanleiding ook is: voor de verkoop van uw onderneming wilt u natuurlijk een mooi bedrag ontvangen.

 

Maar hoe bepaalt u de waarde van uw onderneming? Het is verstandig om de hulp van een professional in te schakelen. De vraagprijs varieert namelijk van vier tot zeven keer de jaarwinst: dit is een heel ruim begrip. Bovendien is er een wezenlijk verschil tussen bedrijfswaarde en verkoopprijs: de waarde is het bedrag dat de koper maximaal wil betalen of de verkoper minimaal wil ontvangen. De prijs is het bedrag dat koper en verkoper uiteindelijk met elkaar overeenkomen. Er zijn enkele tips om de waarde te bepalen.
 

Tip 1: Maak een schatting van de vraagprijs
U kunt zelf eenvoudig een schatting maken van de vraagprijs. Hoe? Beantwoord onderstaande vragen en u heeft een leidraad voor de eventuele verkoopprijs. Let wel: de schatting is slechts een indicatie.

 • Wat zijn de sterke en zwakke punten van uw bedrijf?
 • Wat is de marktpositie?
 • Hoeveel potentiële kopers zijn er?
 • Is er veel aanbod of juist veel vraag?
 • Wat zijn de schaal- en concurrentievoordelen van uw onderneming?
 • Wat is de winstcapaciteit? En de verwachte winstcapaciteit voor komende jaren?
 • Hoe groot is de vraag naar uw bedrijf?

 

Tip 2: Maak gebruik van bestaande formules of vuistregels

Er zijn diverse formules of vuistregels voorhanden die u inzicht kunnen geven in de bedrijfswaarde. Deze formules of vuistregels worden ook wel multiples genoemd. Welke multiple u gebruikt, is afhankelijk van uw branche of sector.

 • Vijf keer de nettowinst van het bedrijf.
 • Eenmaal de jaaromzet van het bedrijf.
 • Drie keer de EBITDA van het bedrijf (winst voor rente, belasting, afschrijvingen op materiële vaste activa en afschrijving op goodwill).
 • Een vast bedrag per abonnee of klant.

 

Tip 3: Pas de discounted cashflow-methode toe
Maak gebruik van de DCF-berekening, ook wel de discounted cashflow-methode genoemd. Hiermee kijkt u hoe de kasstromen er in de toekomst uit gaan zien. De gedachte daarbij is dat het bedrijf alleen in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen wanneer er voldoende middelen binnenstromen. Weten hoe u de discounted cashflow-methode kunt toepassen? Op de website van Sprout staat een stappenplan.
 

Tip 4: Vergelijk de markt 
Het ligt misschien voor de hand, maar een marktvergelijking is een handige manier om de bedrijfswaarde vast te stellen. Wat hebben vergelijkbare bedrijven in het verleden opgebracht? Enig nadeel: in Nederland is er geen openbaar register met de verkoopprijzen van bedrijven. U kunt uiteraard een bevriende zakenpartner vragen wat zijn of haar bedrijf heeft opgebracht. Uiteraard kunt u hier geen vaste prijzen aan koppelen: het dient enkel als indicatie.

 

Tip 5: Maak gebruik van de intrinsieke waarde

Met de intrinsieke waarde bepaalt u de waarde op dat moment. Het gaat dan om de waarde van het eigen vermogen. Dit kunt u eenvoudig zelf uitrekenen: bepaal de waarde van uw bedrijf aan de hand van het bedrijfsvermogen, zoals de gebouwen, het wagenpark, de machines, de voorraden en de liquide middelen. Haal hier de schulden vanaf en u heeft de intrinsieke waarde bepaald.
 

Tip 6: Bepaal de rentabiliteitswaarde

Met de rentabiliteitswaarde rekent u uit wat het bedrijf waard is wanneer er voor de komende jaren geen groei of daling wordt verwacht. Kortom: als alles blijft zoals het is. De rentabiliteitswaarde rekent u als volgt uit:

 • Bepaal de winst op basis van de gemiddelde winsten uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst.
 • Deel deze winst door het vereiste rendement op het eigen vermogen. Hoe hoger de rendementseis, hoe lager de waarde van de onderneming.


Contact met Vermetten | accountants en adviseurs
Op de website van Sprout leest u meer informatie over deze zes tips, zoals de voor- en nadelen per onderdeel. Wilt u meer weten over deze tips óf wilt u door een professional de waarde van uw bedrijf laten vaststellen? Neem contact op met de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. In een vrijblijvend adviesgesprek vertellen zij graag meer over de mogelijkheden en de begeleiding die wij hierbij kunnen geven.


Bron: Brookz en Sprout