Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Vermetten Update

CSRD: kent u de kansen voor uw bedrijf al?

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een EU-richtlijn die bedrijven verplicht om te rapporteren over hun impact op milieu en maatschappij. Hoewel slechts een deel van het mkb pas in 2026 aan de richtlijn moet voldoen, heeft CSRD nu al ingrijpende gevolgen voor kleine en grote ondernemingen. Ook voor uw bedrijf, wanneer u als leverancier werkt (of wil werken) voor grote of beursgenoteerde bedrijven.


Misvattingen  

Hoewel slechts een beperkt aantal ondernemingen* met ingang van boekjaar 2024 aan de CSRD moet voldoen, zal de richtlijn ook doorwerken naar bedrijven die (nog) niet hoeven rapporteren. Dit komt omdat de bedrijven die onder de richtlijn vallen, inzicht moeten geven in hun invloed op het milieu en de maatschappij. Om hierover goed te kunnen rapporteren, hebben zij input en data van hun leveranciers nodig. Onderzoek wijst uit dat hierdoor zo’n 100.000 kleine en middelgrote ondernemingen met CSRD te maken krijgen.


Klanten kwijtraken

Recent onderzoek van ABN Amro toont echter aan dat tweederde van het mkb nog geen weet heeft van CSRD. De kans dat midden- en kleinbedrijven op korte termijn kunnen voldoen aan de vraag van hun klant, is dan ook gering. Volgens Paul Bisschop, sectoreconoom van ABN Amro hierover in het Financieele Dagblad: “Het is merkwaardig dat zo weinig mkb’ers hiermee bezig zijn. De grote bedrijven zullen in de loop van dit jaar bij hun toeleveranciers, veelal mkb-bedrijven, informatie opvragen over de milieu-effecten van hun producten en dienstverlening. Bedrijven kunnen klanten kwijtraken als ze deze niet kunnen leveren”, waarschuwt hij.   


CSRD als kans

Werkt u voor grote bedrijven die nu of binnenkort volgens CSRD-vereisten moeten rapporteren? Dan is het essentieel om goed in beeld te krijgen welke gegevens zij van u nodig hebben. Bent u in staat om CSRD-proof diensten of producten te leveren, dan levert u dit een voorkeurspositie op ten opzichte van concurrenten die het onderwerp nog niet op de agenda hebben gezet. Kortom, CSRD brengt niet alleen verplichtingen, maar juist ook mooie kansen met zich mee.


Uw kansen in beeld

Bij Vermetten zijn we al intensief bezig met CSRD en kunnen we u inzicht bieden in de scope van de richtlijn en de kansen die er voor u zijn. We geven u graag uitleg over hoe u als mkb-organisatie nieuwe zakelijke mogelijkheden creëert en met behulp van CSRD kunt bouwen aan een sterkere marktpositie. Wilt u vrijblijvend sparren over uw situatie? Neem contact op met Stephan Mourits.
 

* Aan de CSRD moeten met ingang van 2024 voldoen: bedrijven die beursgenoteerd zijn en daarnaast organisaties die voldoen aan 2 van de 3 criteria: meer dan 500 medewerkers, meer dan € 20 miljoen op de balans of meer dan € 40 miljoen omzet.
 

Meer weten over dit onderwerp

Liever iemand persoonlijk spreken?

Stephan Mourits
Adviseur duurzaamheid

Overzicht