Mediation.

Bij conflicten op familierechtelijk terrein, maar ook in veel zakelijke verhoudingen, geniet mediation de voorkeur boven een vaak langdurige en kostbare gerechtelijke procedure met een onzekere afloop.

Familierechtelijke geschillen

Mediation of scheidingsmediation wordt veel toegepast bij echtscheidingen, ontbinding van het geregistreerd partnerschap, als ook bij samenwoners die uit elkaar gaan. Ook bij diverse andere familierechtelijke geschillen wordt mediation steeds vaker ingezet. U kunt dan denken aan conflicten over een omgangsregeling met de kinderen, bij wijziging van de hoogte of de duur van de alimentatie, maar ook bij de geschillen over de afwikkeling van een erfenis.

Naast het feit dat een mediation veelal goedkoper is, houdt het opties open om gezamenlijk tot een (creatieve) oplossing te komen.

Onze specialisten zijn uitstekend in staat om zich in te leven in uw situatie en bij te dragen aan een snelle en respectvolle (financiële) afwikkeling van uw conflict. Uiteraard wordt hierbij gehandeld volgens de mediation-richtlijnen op het gebied van vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid en geheimhouding.

Onze specialisten